ZAiKS,STOART,ZPAV -cennik


NASZA muzyka nie podlega opłatom

ZAiKS,STOART,ZPAV

ZOBACZ ile zaoszczędzisz

Przeprowadźmy symulację kosztów dla średniej wielkości lokalu, w którym może przebywać do 100 gości. Muzyka jest odtwarzana przeciętnie 12 godzin dziennie, czyli 360 godzin w tygodniu. Lokal ma 300 metrów kwadratowych powierzchni.

NASZA muzyka nie podlega opłatom dla ZAiKS, Stoart itp

ZAiKS w tym przypadku stosuje opłaty ryczałtowe. W zależności od wielkości miasta, za odtwarzanie muzyki w lokalu do 100 miejsc zapłacimy od 143,85 do 201,25 zł w zależności od wielkości miasta.

Czas opłacić prawa autorskie artystów-wykonawców. STOART za odtwarzanie muzyki dla lokalu, w którym jest ona tylko elementem dodatkowym (np. pizzeria), i w którym może przebywać do 100 osób, żąda 332,00 złote. Jeżeli jednak muzyka jest podstawowym elementem, bez której niemożliwe jest świadczenie działalności (np dyskoteka), musimy zapłacić 84,10 złote za każdą imprezę. Można też zawrzeć umowę, w myśl której będziemy oddawali jedynie procent wpływu z imprezy. Dla lokalu gastronomicznego jest to 0,2%, dla dyskoteki – 4%.

SAWP klasyfikuje lokale dużo dokładniej. Co więcej, w niektórych przypadkach (wtedy, gdy odtwarzanie muzyki nie stanowi podstawy działalności) stosuje wyznacznik powierzchni, a nie liczby miejsc. Dla lokalu o powierzchni 200-500 m miesięczna opłata wyniesie 212,38 złote. Dyskoteka do 100 osób będzie nas kosztować 148,67 zł za każdą imprezę.

Jakie są konsekwencje?

Dodatkowo STOART zaznacza, że kwota abonamentu każdorazowo zostanie pomniejszona proporcjonalnie, jeżeli opłacaliśmy również tantiemy do innych organizacji.

Przejdźmy do opłat z tytułu używania fonogramów. Za odtwarzanie muzyki w dyskotece do 200 miejsc zapłacimy 651,51 złotych miesięcznie. Jeżeli jesteśmy właścicielami pubu, w którym odbywają się imprezy taneczne, koszty wyniosą 769,50 zł. Za muzykę w lokalu typowo gastronomicznym (pizzeria) zapłacimy 282,15 zł za każdy miesiąc.

A jeżeli nie zapłacę?

Nieuiszczanie opłat za tantiemy jest w świetle prawa jednoznaczne z łamaniem ustawy o prawie autorskim. W tym wypadku musimy liczyć się nawet z ryzykiem procesu sądowego. Pocieszający jest fakt, że stowarzyszenia zajmujące się ochroną praw zwykle wolą iść na ugodę, dlatego ryzyko podjęcia drogi sądowej jest niewielkie.

Prawo autorskie samo w sobie budzi sporo kontrowersji, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy rozpowszechnianie nielegalnej muzyki przestało mieć wymiar stricte materialny. Co więcej, licencje fonograficzne zazwyczaj bardzo mocno ograniczają nam możliwość wykorzystywania legalnie zakupionego produktu. Za to istnieją przynajmniej cztery organizacje, które zadbają o to, żebyśmy za wszystko zapłacili.

Mateusz Szymański
Bankier.pl
m.szymanski@bankier.pl

Źródło – BANKIER.pl

ORGANIZACJE kontrolujące w Polsce:

 • Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO.
 • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP)
 • Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
 • Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 • Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP)
 • Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)
 • Związek Artystów Wykonawców STOART
 • Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
 • Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych (SAFT)
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”.
 • Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL

KOSZT opłaty x ilość organizacji x 12 miesięcy =  …. ?


UWOLNIJ  lokal od tych organizacji w 3 minuty 😉

KOD Promocyjny – Fidel PL

kontakt: ( Polska ) tel: 660-66-77-03
e-mail: ( Polska ) tomek@fidel.com.pl
AMBASADOR Jamendo w Polsce – Tomasz Godlewski